Kinderbekkenfysiotherapie

Bij deze vorm van therapie gaat het niet om het harde bottige bekken van het kind maar om de zachte bodem van het bekken. Deze bekkenbodem bestaat uit spieren en hangt als een soort hangmatje in het bekken. De bodem heeft bij jongens twee doorlaatplaatsen: een poep- en een plasgaatje. Bij meisjes drie doorlaatplaatsen: een poep- en een plasgaatje en een vagina.

Als de bodem van het bekken te veel of te weinig spanning heeft kan dit gevolgen hebben voor het poep-of plaspatroon van het kind: obstipatie of natte broeken bijvoorbeeld. Onze kinderbekkenfysiotherapeut kan daar iets aan doen.

De kinderbekkenfysiotherapeut behandelt kinderen die last hebben van onder andere:

  • obstipatie
  • broekpoepen
  • natte broeken overdag
  • bedplassen
  • angst om te plassen of te poepen en altijd een luier aanwillen
  • het feit dat ze heel vaak naar het toilet moeten
  • blaasontstekingen
  • buikpijn gecombineerd met bovenstaande symptomen.

De behandeling, 2 voorbeelden:

VOORBEELD 1 – Plasproblemen

Het komt frequent voor dat kinderen overdag last hebben van natte broeken. Dat kan variëren van kleine natte plekjes tot complete plassen in de broek. Ook kan hier een te hoge spanning van de bekkenbodem een rol spelen. Er kan urine achterblijven in de blaas, waardoor urineweginfecties ontstaan. Het zindelijk worden op zich is een complexe problematiek waar tal van structuren in ons lichaam verantwoordelijk voor zijn. Na screening door huisarts, kinderarts of uroloog, die anatomische defecten heeft uitgesloten, kunnen we aan de slag.

Wat kan de kinderbekkenfysiotherapeut doen?

De therapeut geeft eerst uitleg over het plasmachientje of de wasmachine in het lichaam. Hoe werkt het? Waar zit het eigenlijk? Hoe word je daar weer de baas over?

Er wordt geoefend in spelvorm om de bekkenbodem te leren ontspannen en deze op een juiste manier te gebruiken tijdens het plassen. De therapeut geeft daarnaast een toiletinstructie. Hoe moet je zitten, hoe vaak moet je gaan? Waar moet je op letten als je gaat plassen? Ook de ademhaling kan een belangrijke rol spelen. Steun van ouders c.q. verzorgers is onontbeerlijk.

Het (weer) zindelijk worden is vaak een flinke klus waar kind, ouders en soms ook de juf of meester van school druk mee kunnen zijn. Meestal wordt de moeite beloond.

VOORBEELD 2 – Problemen bij het poepen

Kinderen kunnen last krijgen van obstipatie. De bekkenbodem is te gespannen, waardoor het poepen niet goed verloopt. Er komt te weinig ontlasting per keer uit. Hierdoor stapelt de ontlasting zich langzaam maar zeker op. Gevolg: de darmen raken overvuld, kind krijgt buikpijn, voelt zich moe, is hangerig en heeft weinig eetlust. Bestaat dit patroon een poosje dan gaat de nieuwgevormde (nog) ) dunne ontlasting langs de oude vastzittende rommel en lekt zo in het ondergoed van het kind. We zien dan vegen in het onderbroekje. We noemen dit overloopdiarree.

Wat kan de kinderbekkenfysiotherapeut doen?

De therapeut legt uit hoe het poepmachientje of de poepfabriek werkt. Hoeveel eten maar vooral ook hoeveel drinken het machientje nodig heeft. Het is zeer belangrijk dat het kind (weer) de baas van de poepfabriek wordt.

Oefenen

Daarnaast wordt er veel geoefend in spelvorm. De kinderen leren de bekkenbodem te voelen. Ze leren hoe je hem kunt ontspannen, maar ook hoe je hem kunt aanspannen.

Hoe moet je eigenlijk zitten op het toilet, en hoe vaak? Moet je eigenlijk wel persen?

De oefeningen zijn in feite een training in het leren voelen van aandrang. Ook aan motivatie wordt uitgebreid aandacht besteed.

Kalender

Op een kalender wordt precies bijgehouden wat de vorderingen zijn. De kalender wordt thuis ingevuld en sommige oefeningen moeten ook thuis herhaald worden.

“Baas worden van je eigen plas- en poepfabriek, dat is erg belangrijk!”

Samenwerking

De kinderbekkenfysiotherapeut werkt vaak nauw samen met een kinderarts of uroloog. De meeste kinderen worden eerst door hem/haar gezien en vervolgens verwezen. De overleg- en terugkoppellijn is kort. Soms is het nodig een derde discipline erbij te betrekken. Dat kan de psycholoog van het ziekenhuis zijn of iemand van Bureau Jeugdzorg.

Lees meer:
www.bedplassen.org
www.poeppoli.nl
www.mlds.nl

Lees verder

Adresgegevens

Attent Fysiotherapie

Berlijnstraat 8
7559 WH Hengelo

Tel: 074-2773206
info@attentfysiotherapie.nl

Bel voor een afspraak!

Openingstijden

Maandag07:00 - 18:00
Dinsdag07:00 - 21:00
Woensdag07:00 - 18:00
Donderdag07:00 - 21:00
Vrijdag07:00 - 19:00
Zaterdag08:00 - 12:30
ZondagOpen - op afspraak

©2015 Attent Fysiotherapie - Webdesign: Webton.nl